MatThuongNhinCuocDoi 2002-2012

MatThuongNhinCuocDoi 2013-2015

EOC top baner brown
donate
chinese wood carving frontpage

REBUILDINGAfter working with the Association for Promoting Agriculture to find out the needs of the people in Le Thuy commune, Quang Binh province, we decided to give them the Nhi Uu 838 paddis seeds. This time I went to the low grading regions affected by the flood. When the flood was over, thinking that the weather would be nice and calm, we decided to go for the distribution of seeds and fertilizers during the final days of the year. Unfortunately it was raining days and nights, causing the water to rise, water from the last flood wasn't completely gone adding to the new one, slowing down substantially our vehicle. It took us a week to do it, in some places we had to go scarcely in small groups because people couldn't gather to the distribution.
From the pictures you can see that the flood covers everything, no paddis shoots can survive, not even a plant or a tree. I took these pictures so you can see that even animals have nothing to eat, the buffaloes and the oxes feed themselves with some little grass left over uphill on a high place. Looking at this miserable scenario was heartbreaking.

Lua & Phan (20)

WARM UP THE HIGH LANDS. Winter coats, the warm and light ones, easy wash and dry. Before we used to give the comforters but comforters can only be used at night, coats would be a more useful choice since the children can as well wear them day and night to keep them warm.
* most of the children in high lands don't wear shoes or sandals because shoes and sandals are luxury items. If they do, the ones they wear are broken or damaged and somehow fixed recklessly with threads. Shoes and sandals are sold very expensive -3 times their original price- at the market fair which happens once a week where the merchants brought goods from the city to sell in the market...

Front page 2015
HaGiang Apr18 (2)
Nov24 HaTinh (35)

FLOOD 2016 LŨ LỤT

2016 flood has brought all charitable organizations together to head to Center of Vietnam, from lay people to nuns from temples and churches have tried to the best to help the victims. Eyes of Compassion Relief Organization is not only directly support the victims, but also goes though the temples and organizations to bring the relief to the unfortunate people.

Lũ lụt 2016 đă đem những tổ chức từ thiện gần lại với nhau, hướng về miền Trung Việt Nam, từ những người tại gia đến các sư cô trong các tự viện, các xơ trong nhà thờ, mọi người đă cố gắng hết ḷng đễ giúp những nạn nhân thiên tai. Mắt Thương Nh́n Cuộc Đời không những trực tiếp giúp đỡ các nạn nhân, mà c̣n xuyên qua các tự viện và những tổ chức từ thiện, mang đến những người thiếu may mắn sự san sẽ và ủng hộ.

TangQua (19)
Cap Cuu Sinh (5) Lao Cai - SamSaHo (14) Khe Sanh (11)

EDUCATION. From the recall of a volunteer, the visits were done with the help of the students' teachers who referred these poor students in their classes to EOCRO. After the visits he came to the teachers' homes to have a cup of tea before saying goodbye, he was surprised to see that lots of them were poor, their houses and assets invaluable. The cup in which they offered tea was old and yellowish, showing their inability to buy a new one to treat guests, this made him feel compassionate and treasure more the pure heart and honesty of the teachers.

Lời tâm sự của một thiện nguyện viên kể lại rằng, thiện nguyện viên phải đi cùng với các cô giáo chủ nhiệm, người giới thiệu các học sinh khó khăn trong lớp ḿnh dạy đến MTNCĐ, giúp đưa đi khảo sát. Thiện nguyện viên đă ngạc nhiên, là sau những đợt đi khảo sát xong trở lại nhà cô giáo chủ nhiệm uống một ly trà trước khi chia tay th́ thấy nhiều cô thầy giáo làng cũng không khá giả bao nhiêu, căn nhà và tài sản họ vẫn c̣n tạm bợ và nghèo nàn. Cái ly uống nước vàng khè và cũ kỷ không có tiền mua ly mới mời khách, làm khách uống nh́n thấy mà thương và quư cái nghèo trong sạch của cô thầy giáo làng.

Jan.BanDong (13)
Truong-Vn.Tour (16) B.Vn.Tour (11)

BUILDING BRIDGES. Bridges are built in the rural areas far away from cities where the population lack means of transportation for their everyday living, making it difficult to develop the economy and do trades.

To cross the river they have to travel far - up to 5km sometimes - before they can reach a bridge that is safe. This poses a huge concern for elders or sick people who need to cross the river in emergency. Usually people in the village have to sustain the use of frail bamboo bridges or dangerous risky floating buoys that injured and took the lives of many children who needed to school. Poor students can't afford to pay $VN 1,000.00 for the fare to cross the river by boat.

Cầu được xây ở những vùng nông thôn, nằm cách xa thành phố và dân làng ở đây không có điều kiện thuận tiện trong vấn đề giao thông cho sinh hoạt hàng ngày và vận chuyển thuận tiện cho việc buôn bán, đă kiến cho đời sống người dân gặp nhiều khó khăn hơn, kinh tế khó phát triển
Đồng bào ở vùng sâu đi thật xa khi muốn qua bên kia sông, đôi lúc phải vượt quảng đường khoảng 5 cây số mới có cầu nối an toàn. Cách trở này là khó khăn lớn cho người lớn tuổi và người bệnh cần đi cấp cứu. Phần lớn dân làng chấp nhận phương tiện qua sông bằng những chiếc cầu khỉ hay chiếc phao dây kéo tạm bợ rất nguy hiểm, trong quá khứ những chiếc cầu nầy đă làm thiệt mạng hoặc thương tật cho nhiều em bé cần đến trường. Học tṛ nghèo không có tiền để qua xuồng với giá 1000 vnđ một lượt qua sông.

 

# hinh dep Phu Ly  (13)
Phu Ly (2)

NHỮNG HỘI TƯƠNG TRỢ

HSCV

Tịnh tài đóng góp xin gửi về  văn pḥng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada, hoặc đóng góp trực tuyến bằng Paypal.  Quư vị có thể giúp đỡ các chương tŕnh khẩn cấp hoặc yêu cầu thực hiện những chương tŕnh mà quư vị mong muốn. “Mắt Thương Nh́n Cuộc Đời” là tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng kư trừ thuế 88930 2006 RR0001, chúng tôi có đủ pháp lư cung cấp giấy khai thuế cho quư ân nhân  trong lănh thổ Canada. Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project or program. The Eyes of Compassion Relief Organization at 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 is a non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law.

OGCDC