MatThuongNhinCuocDoi 2002-2012

MatThuongNhinCuocDoi 2013-2015

EOC top baner brown
donate

TỈNH H GIANG  – thng 4 – 2016 – Apr – H GIANG PROVINCE

Web - a.top HaGiang 2
Web - a.top HaGiang Apr18 3
Web - 427.365 HaGiang Apr18 9

Quỹ Thin Tai 33,159,000 vnđ, đ thực hiện được ba chuyến tặng qu nhỏ tại ba địa điểm ở ba tỉnh
Natural Disaster fund 1492.56 Usd, distributing gifts to three locations at three provinces

TỈNH H GIANG  PROVINCE

TỈNH LAO CAI PROVINCE

TỈNH THANH HA PROVINCE

Ngy nhận  Check Date

Người đng gp Benefactor

Tỉnh bang Province

 USD

 

Chuyển tiền 17.03.2016  Transfer

 

Rate: 22210

29-Jan-16

Dieu Hanh Nguyen

TX

               48.25

29-Jan-16

Luu Nguyen

CA

             203.61

22-Jan-16

Bu & Max Nguyen

CO

             470.70

21-Feb-16

KimLy Nguyen

MN

100.00

21-Feb-16

GĐ Dao Ngoc, Hieu Ngoc, Thao Ngoc

MN

150.00

21-Feb-16

Van Thi Yen Dung

MN

70.00

21-Feb-16

Luu Thoai Anh, Nguyen Thi Sanh

MN

50.00

21-Feb-16

GĐ Le Van Tuong, Ho Thi Chau

MN

100.00

21-Feb-16

Le Ho Tu Anh, Le Ho Tu Van

MN

100.00

21-Feb-16

Kevin Pham

MN

200.00

 

 

 

1,492.56

Web - 421.281 HaGiang 22

H GIANG:

Chuyến H Giang chng em đ mua 300kg gạo v 160 thng mỳ ăn liền. Khi đến đy chng em phải ở lại một tối để kiểm tra lại xem danh sch những người mnh pht c đng khng. Ngy 17/04 đ tặng 12 phần qu gồm 240kg gạo, v 13 thng mỳ tm. Qua ngy 18/04 đ tặng hết 60kg gạo v 147 thng mỳ ăn liền.

LO CAI:

Chuyến Lo Cai, thực hiện vo ngy 03/05, đ chuẩn bị 700kg gạo v 42 thng mỳ ăn liền. Chuyến ny em đi một mnh nn hơi vất vả, em pht tại Huyện Bt Xt, Tỉnh Lo Cai cho 35 chu học sinh trường Cốc San. Tặng gia đnh mỗi chu 10kg gạo v 1 thng mỳ tm. Phần cn lại em vo lng pht tận nh dn ngho v pht dọc đường đi.

THANH HA:

Chuyến đi Thanh Ha ngy 5 v 6 thng 5, chng ta tặng 40 phần qu, mỗi phần 15 kg gạo, tổng hết 600 kg, v 5 thng mỳ tm.

Như vậy tổng số qu 3 chuyến đi đ tặng như sau:

** 1600kg gạo gi 12.500 vnđ/ kg = 20.000.000 vnđ
** 207 thng m tm, gi 59.000vnđ/ thng = 12.213.000 vnđ
** Băng rn                                              =     200.000 vnđ
Tổng tiền đ chi                                       = 32.413.000vnđ
Tổng tiền đ thu =  33.159.000 vnđ (1,492.56 Usd x hối xuất 22210)
Cn dư 746.000 vnđ em sẽ mua kẹo bnh pht cho cc chu trong cc chuyến đi ni chị nh.

Trong những ngy qua, em đi pht qu gấp để b con no bụng m đi lm ma cho kịp, by giờ cuối ma b con ở đy đi lắm. Hơi vất vả nhưng em vui. Vo đời bằng Hai Bn Tay Trắng la cuộc đời cũng l hai bn tay trắng, nhưng c Mắt Thương Nhn Cuộc Đời, c sự ủng hộ của cc người từ tm đ tạo điều kiện cho chng em lm việc từ thiện, th khi chng em rời bỏ cuộc đời vẫn sẽ cn rất nhiều đi tay khc Tiếp Nối, nn chắc chắn khng hẳn l Trắng Tay đu chị nhĩ. Chị cho em thay mặt anh chị em MTNCĐ H Nội gửi lời tri n mọi người đ lun ủng hộ việc lm của chng em.

Người thực hiện Nguyễn Tất Kin

HA GIANG

For Ha Giang we've bought 300kg of rice and 160 boxes of instant noodles. We had to stay one night there to verify the list of people we were going to distribute gifts. On Ap 17, 12 portions were distributed comprising 240kg rice and 13 boxes of instant noodles. On the next day Ap 18, we finished the distribution of 60 kg rice and 147 boxes of instant noodles.

LAO CAI

This trip was done on May 3. We've prepared 700kg of rice and 42 boxes of instant noodles. It was quite hard because I undertook this trip alone. I distributed to 35 students at Coc San school, in Bat Xat commune, Lao Cai province. To each of them and their families I gave 10kg rice and one box of instant noodles. I took the leftover into the village to distribute along the road and up to the homes of poor people.

THANH HOA

Thanh HOA trip was done on May 5 and 6. We distributed 40 portions, comprising each 15kg rice, making in total 600kg of rice and 5 boxes of instant noodles.

Therefore the total of goods purchased for the 3 trips were :
* 1600kg of rice, $VN 12,500.00/kg = $VN 20,000,000.00
* 207 boxes of instant noodles, $VN 59,000.00/box = $VN 12,213,000.00
* banners $VN 200,000.00
Total expenses : $VN 32,413,000.00
Total received   : $VN 33,159,000.00
I will use the $VN 746,000 remaining to buy sweets for the children in our trips to the mountainous regions.

These past days I've done swiftly the distribution of gifts so people had things to eat before they started again cultivation. Since we were at the end of the cultivation season they were very hungry. Even though it was hard but I felt very glad. Coming to this life with empty hands and leaving it with empty hands as well but with the support of EOCRO and of our benefactors giving us the opportunity to accomplish these charity works, we hope that after we leave this life other hands will continue the works, so there won't be any "empty hands" at all. Please forward our thanks from EOCRO Hanoi to everybody that have been supported our works.
Nguyen Tat Kien

Web - 301.201 HaGiang 6 Web - 301.201 HaGiang 8 Web - 301.201 HaGiang 11
Web - 301.201 HaGiang 15
Web - 301.201 HaGiang 13 Web - 301.201 HaGiang 14
Web - 419.279 HaGiang 18 Web - 419.279 HaGiang
Web - 312.229 HaGiang 21
Web - 312.229 HaGiang 23
Web - 312.229 HaGiang 24

NHỮNG HỘI TƯƠNG TRỢ

HSCV

Tịnh ti đng gp xin gửi về  văn phng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada, hoặc đng gp trực tuyến bằng Paypal.  Qu vị c thể gip đỡ cc chương trnh khẩn cấp hoặc yu cầu thực hiện những chương trnh m qu vị mong muốn. “Mắt Thương Nhn Cuộc Đời” l tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng k trừ thuế 88930 2006 RR0001, chng ti c đủ php l cung cấp giấy khai thuế cho qu n nhn  trong lnh thổ Canada. Mọi đng gp v thắc mắc xin lin lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project or program. The Eyes of Compassion Relief Organization at 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 is a non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law.

OGCDC