MatThuongNhinCuocDoi 2002-2012

MatThuongNhinCuocDoi 2013-2015

EOC top baner brown
donate

Huyện Sam Sa Ho Tỉnh Lo Cai – 02/2016 – Sam Sa Ho District Lao Cai Province

Web 438.292 Lao Cai - (27) Web 438.292 Lao Cai - (1)

Ngy nhận Check Date

Người đng gp - Benefactor

Tỉnh bang Province

 CAD

VND

28-Feb-16

Hoang Que

Việt Nam

 

 16,000,000.00

 

Chuyển tiền 02.02.2016  Transfer

 

 Rate:16022

 

30-Jan-16

Thuy Nguyen

ON

             96.80

 

01-Jan-16

Lien Nguyen

ON

100.00

 

29-Jan-16

Thu Bui

ON

             96.80

 

29-Jan-16

Chung Tran

ON

           101.65

 

 

 

 

        395.25

   6,332,000.00

 

 

 

 Tổng cộng

 22,332,000.00

Thời gian ra Tết, ma ny l ma Gip Hạt tức l ma đi ở pha Bắc, trải qua ma Đng nn thu hoạch ma mn khan hiếm, đồng bo khng c thức ăn bị đi. Nn quỹ Thin tai trong thời gian ny chng ta nn tập trung  pht gạo v m tm.
 
Cc chương trnh cứu đi sau Tết MTNCĐ H Nội vẫn đi thường xuyn, để gip nhiều nhm từ thiện ở H Nội chuyển qu ln cho đồng bo miền ni. Đợt ny em chọn 2 điểm trường c 70 học sinh tiểu học v 40 học sinh mầm non thuộc thn 7 x San Sả Hồ huyện Sa Pa tỉnh Lo Cai. Chng em vừa pht cho học sinh vừa pht cho đồng bo.
 
Qa em mua gồm c:
 
** 100 thng m tm (từ H Nội), 59.000 vnđ/1 thng   5.900.000 vnđ
** 67 thng m tm (từ Lo Cai), 65.000 vnđ/1 thng    4.355.000 vnđ
** Bnh kẹo                                                                          360.000 vnđ
** 40 o khot nhỏ, gi 40.000 vnđ/1 ci                          1.600.000 vnđ
** 6 thng Mực viết, gi 395.000 vnđ/1thng                    2.370.000 vnđ
** 67 chiếc cặp tp, 65.000 vnđ/1 ci                                4.355.000 vnđ
** 200kg gạo, pht tận nh đồng bo                               2.500.000 vnđ
 
Tổng số tiền mua      21.440.000 vnđ
Nhn được                22.322.000 vnđ
Cn lại                          882.000 vnđ em chi cho linh tinh chị nh
Nguyễn Tất Kin

After Tet is famine season in the North because during winter crops collected are meagre, people have no food to eat. Therefore the fund for calamities focused in the distribution of rice and instant noodles.
Hanoi's EOCRO undertakes regularly these after Tet charity programs and helps groups of volunteers transporting goods to the people in the mountainous regions. This time I chose two schools with 70 elementary students and 40 kindergarten children in hamlet 7, village San Sa, commune Sa Pa, province of Lao Cai. We distributed to both the students and the people in the region.

Gifts I purchased were:
* 100 boxes of instant noodles (fr: Hanoi)                $VN 5,900,000.00
* 67 boxes of instant noodles ( fr: Lao Cai)              $VN 4,355,000.00
* Cookies and candies                                                     $VN 360,000.00
* 40 small jackets, $VN 40,000.00/each,                       $VN 1,600,000.00
* 6 boxes of pens, $VN 395,000.00/box,                       $VN 2,370,000.00
* 67 satchels, $VN 65,000/each,                                   $VN 4,355,000.00
* 200 kg of rice distributed to the homes                       $VN 2,500,000.00

Total expenses :    $VN 21,440,000.00
Total  received. :    $VN 22,322,000.00
Sum remaining :  $VN      882,000.00 I used for miscellaneous.

Nguyen Tat Kien

Web 438.292 Lao Cai - (5)
Web 438.292 Lao Cai - (6)
Web 306.204 Lao Cai (7) Web 306.204 Lao Cai (15) Web 306.204 Lao Cai (14)
Web 306.204 Lao Cai (17) Web 306.204 Lao Cai (19)
Web 306.204 Lao Cai (16)
Web 438.292 Lao Cai - (20) Web 438.292 Lao Cai - (23)
Web 306.204 Lao Cai (30) Web 306.204 Lao Cai (31) Web 306.204 Lao Cai (32)

100 thng m tm(từ H Nộ), 59.000 vnđ/1 thng = 5.900.000 vnđ. 67 thng m tm (từ Lo Cai), 65.000 vnđ/1 thng = 4.355.000 vnđ

Web 243.365 Lao Cai - (34) Web 243.365 Lao Cai - (35)
Web 243.365 Lao Cai - (33)

67 chiếc cặp tp, 65.000 vnđ/1 ci = 4.355.000 vnđ

Web 438.292 Lao Cai - (12)
Web 403.606 Lao Cai - (11)
Web 438.292 Lao Cai - (10)

200kg gạo, pht tận nh đồng bo 2.500.000 vnđ

NHỮNG HỘI TƯƠNG TRỢ

HSCV

Tịnh ti đng gp xin gửi về  văn phng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada, hoặc đng gp trực tuyến bằng Paypal.  Qu vị c thể gip đỡ cc chương trnh khẩn cấp hoặc yu cầu thực hiện những chương trnh m qu vị mong muốn. “Mắt Thương Nhn Cuộc Đời” l tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng k trừ thuế 88930 2006 RR0001, chng ti c đủ php l cung cấp giấy khai thuế cho qu n nhn  trong lnh thổ Canada. Mọi đng gp v thắc mắc xin lin lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project or program. The Eyes of Compassion Relief Organization at 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 is a non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law.

OGCDC