MatThuongNhinCuocDoi 2002-2012

MatThuongNhinCuocDoi 2013-2015

EOC top baner brown
donate

TỈNH THANH HA – thng 5 – 2016 – May – THANH HOA PROVINCE

Web 467.320 Thanh Hoa 3
Web 467.320 Thanh Hoa 5

Quỹ Thin Tai 33,159,000 vnđ, đ thực hiện được ba chuyến tặng qu tại ba địa điểm ở ba tỉnh
Natural Disaster fund 1492.56 Usd, distributing gifts to three locations at three provinces

TỈNH H GIANG  PROVINCE

TỈNH LAO CAI PROVINCE

TỈNH THANH HA PROVINCE

Web d.292.400 Thanh Hoa 12 Web d.292.400 Thanh Hoa 6

Chuyến đi Thanh Ha ngy 5 v 6 thng 5, chng ta tặng 40 phần qu, mỗi phần 15 kg gạo, tổng hết 600 kg, v 5 thng mỳ tm.

Trong những ngy qua, em đi pht qu gấp để b con no bụng m đi lm ma cho kịp, by giờ cuối ma b con ở đy đi lắm. Hơi vất vả nhưng em vui. Vo đời bằng hai bn tay trắng la cuộc đời cũng l hai bn tay trắng, nhưng c Mắt Thương Nhn Cuộc Đời, c sự ủng hộ của cc người từ tm đ tạo điều kiện cho chng em lm việc từ thiện, th khi chng em rời bỏ cuộc đời vẫn sẽ cn rất nhiều đi tay khc Tiếp Nối, nn chắc chắn khng hẳn l Trắng Tay đu chị nhĩ. Chị cho em thay mặt anh chị em MTNCĐ H Nội gửi lời tri n mọi người đ lun ủng hộ việc lm của chng em.

Nguyễn Tất Kin

Web d.292.403 Thanh Hoa 8 Web d.292.403 Thanh Hoa 9 Web d.292.403 Thanh Hoa 10
Web 322 Thanh Hoa 7
Web 322 Thanh Hoa 4 Web 322 Thanh Hoa

NHỮNG HỘI TƯƠNG TRỢ

HSCV

Tịnh ti đng gp xin gửi về  văn phng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada, hoặc đng gp trực tuyến bằng Paypal.  Qu vị c thể gip đỡ cc chương trnh khẩn cấp hoặc yu cầu thực hiện những chương trnh m qu vị mong muốn. “Mắt Thương Nhn Cuộc Đời” l tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng k trừ thuế 88930 2006 RR0001, chng ti c đủ php l cung cấp giấy khai thuế cho qu n nhn  trong lnh thổ Canada. Mọi đng gp v thắc mắc xin lin lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project or program. The Eyes of Compassion Relief Organization at 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 is a non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law.

OGCDC